• header1.jpg
 • header2.jpg
 • stiahnuť3U.jpg
 • stiahnuť4.JPG
 • stiahnuť5.JPG

Pokládka gumovej dlažby

VLASTNOSTI GUMENEJ DLAŽBY (VÝROBKOV Z RECYKLOVANEJ GUMY)

A NÁVOD NA POUŽITIE

 

Všeobecné ustanovenia

  1. Všeobecná charakteristika materiálu

Gumená dlažba je vyrábaná zo zmesi recyklovaného gumového granulátu z opotrebovaných pneumatík (SBR) a bezfarebného alebo farebného polyuretánového pojiva. Používa sa hlavne na vytváranie nárazu tlmiacich plôch detských a multifunkčných ihrísk, telocviční, dvorov, maštalí, parkovísk, letných reštaurácií, cyklistických a peších chodníkov.

  1. Skladovanie a balenie

Výrobky sú expedované buď voľne po kusoch, alebo na drevených paletách rozmeru 1050x1050 mm zabalené v ochrannej fólii. Skladovať dlažbu bez paliet je možné iba na rovnej ploche bez výčnelkov a maximálne do výšky 2 metrov. Výrobky na paletách nie je možné stohovať. Výrobky je nutné skladovať mimo priameho slnečného žiarenia v suchom prostredí, alebo je nutné zabezpečiť tieto vlastnosti tmavou vodonepriepustnou fóliou. Počet ks (m2) gumovej dlažby balenej na palete závisí od hrúbky a profilu jednotlivej dlažby. Konkrétne počty ks (m2) sú súčasťou cenníka. K sprievodným dokladom je dodané aj označenie identifikácie a zhody výrobku.

  1. Dopadové zóny

Gumená dlažba  v zmysle STN EN 1177 a ST EN 1176 zabezpečuje HIC – kritickú výšku voľného pádu v rozmedzí 0,7 m - 2,95 m v závislosti od hrúbky dlažby, ktorá sa pohybuje v rozmedzí od 20 mm do 75 mm a typu profilu (konkrétne údaje sú súčasťou cenníka). Rozmery a umiestnenie dopadovej plochy určí projektant podľa vybavenia a charakteru konkrétneho detského ihriska, prípadne športoviska. Dopadová zóna končí okrajom gumovej dlažby, obrubník nie je súčasťou dopadovej zóny.

 

Základné technické a fyzikálne vlastnosti

 

 • Gumená dlažba je čiastočne vodopriepustná, odoláva poveternostným vplyvom (sneh, dážď, mráz), avšak po položení do exteriéru a pri vystavení priamemu slnečnému žiareniu môže dôjsť k miernej zmene odtieňa a pôvodného lesku. Neodoláva ropným látkam a iným organickým rozpúšťadlám.
 • Tolerancia rozmerová: 0,5 % Tepelná rozťažnosť: 0,15 mm / °C / m

 • Pri exteriérovom uložení je treba brať na zreteľ výrazné teplotné rozdiely, teda aj vplyv na rozmer gumovej dlažby. Dlažba je vyrábaná štandardne v čiernej, červenej a zelenej farbe.

 

Návod na údržbu

 • Čistenie: Povrch sa čistí čistou vodou, prípadne vodou s prídavkom detergentu. Kvôli zvýšeniu životnosti povrchu je nutné dbať o to, aby bol povrch čistý a zbavovaný pevných nečistôt (napr. kamienkov a podobne). Nepoužívať agresívne čistiace prostriedky, riedidlá a iné chemické látky.

 • Obuv: Je nutné použiť vhodnú obuv. Zakázané je používať tretry a podobnú obuv, ktorá by mohla poškodiť povrch ihriska.

 • Zaťaženie: Neodporúča sa zaťažovať gumovú dlažbu motorovými vozidlami. Pri nadmernom zaťažení povrchu môže dôjsť k zníženiu životnosti gumovej dlažby

   

  Všeobecné podmienky pri pokladaní gumenej dlažby

   

 • Podklad ako aj gumová dlažba pred inštaláciou musí byť zbavený nečistôt a suchý.
 • Pred začiatkom inštalácie odporúčame rozložiť dlažbu min. na 8 hodín pred pokládkou k miestu inštalácie, aby došlo k teplotnému (teda aj rozmerovému) prispôsobeniu dlažby.
 • Inštalovať gumovú dlažbu je potrebné pri teplote od 10°C do 25°C za suchého počasia.
 • Gumenú dlažbu možno aplikovať na betónový, asfaltový, prípadne pieskový podklad.
 • Z hľadiska celistvosti povrchu a k zabráneniu drvenia nábežných hrán je potrebné olemovať povrch z gumovej dlažby obrubníkmi alebo drevenými hranolmi, prípadne lištami.
 • Dlažbu je možné rozmerovo meniť (rezať) priamočiarou pílou, prípadne planžetovým nožom.

 

Pokladanie gumenej dlažby bez lepenia do štrkového lôžka

 • Podkladovú vrstvu spravidla tvorí 15 – 20 cm vrstva štrkodrte 0-32 mm zhutnená (zvibrovaná) na 35-40 MPa, so zabezpečením odvodu dažďovej vody. Na túto vrstvu sa rozloží 3 – 5 cm vyrovnávacia vrstva piesku frakcie 1-8 mm o cca 1 až 2 cm vyššie (pri profilovanej gumovej dlažbe) ako je plánovaná výška. Po zarovnaní latou bez utláčania sa ukladajú jednotlivé časti gumovej dlažby, ktoré sa následne zvibrujú vibračnou platňou.
 • Pri inštalácií do pieskových a podobných podloží je potrebné použiť gumové výrobky s hrúbkou min 40 mm s profilom, aby nedochádzalo k deformácii a posúvaniu povrchu.
 • Pre zvýšenie kvality gumového povrchu odporúčame spájať medzi sebou dlažbu kolíkmi odporúčanej 80 mm dĺžky z tvrdého čierneho plastu.

Pokladanie gumenej dlažby na betónové podkladové vrstvy

 • Betónové podklady musia byť pred inštaláciou dlažby riadne vyzreté (45 až 60 dní), rovné, očistené od nečistôt, prachu, vody a pod.
 • Betónové podklady by nemali mať žiadne výrazné trhliny alebo medzery.
 • Gumená dlažba prepúšťa vodu. Preto je nutné, aby bol zabezpečený odvod vody z podkladovej vrstvy spádovaním alebo odtokovými kanálmi.
 • Pri inštalácii odporúčame, aby bola dlažba lepená polyuretánovými lepidlami o betón. Odporúča sa aj penetračný náter. Minimálna teplota by nemala klesnúť pod 10°C za suchého počasia. Vlhkosť pôsobí pri polyuretánových lepidlách ako katalyzátor, preto musí byť podklad ako aj dlažba suchá. Počas pokládky a doby vytvrdnutia lepidla je nutné zaistiť rovnomernú teplotu, inak by sa vplyvom teplotnej rozťažnosti mohla dlažba rozchádzať ešte pred vytvrdnutím lepidla.

Pokladanie gumenej dlažby na asfaltové podkladové vrstvy

 • Asfaltové podklady musia byť pred inštaláciou dlažby dostatočne tvrdé, rovné, očistené od nečistôt, prachu, mastnoty, oleja, vody a pod. Pri nových asfaltových plochách je potrebné vyčkať cca 30 dní, pokiaľ povrchová vrstva asfaltu riadne nevyschne.
 • Gumená dlažba prepúšťa vodu. Preto je nutné, aby bol zabezpečený odvod vody z podkladovej vrstvy spádovaním alebo odtokovými kanálmi.
 • Pri inštalácii odporúčame, aby bola dlažba lepená polyuretánovými lepidlami. Odporúča sa aj penetračný náter. Minimálna teplota by nemala klesnúť pod 10°C za suchého počasia. Vlhkosť pôsobí pri polyuretánových lepidlách ako katalyzátor, preto musí byť podklad ako aj dlažba suchá. Počas pokládky a doby vytvrdnutia lepidla je nutné zaistiť rovnomernú teplotu, inak by sa vplyvom teplotnej rozťažnosti mohla dlažba rozchádzať ešte pred vytvrdnutím lepidla.