• header1.jpg
  • header2.jpg
  • stiahnuť3U.jpg
  • stiahnuť4.JPG
  • stiahnuť5.JPG

Podklad - betónové bločky

Podklad pod bločky


Príprava terénu pod betónové bločky

Ak je plocha určená pod chatku tvorená tvrdým podložím, stačí na plochu vysypať drobné kamienky v hrúbke cca 5 cm

V prípade, že je pôda mäkká alebo vlhká,  podložie sa pripraví v súlade s nasledujúcimi zásadami:

1.Terén je potrebné vyrovnať

2. Vyznačíme si plochu pod budúcou chatkou. Túto plochu zväčšíme na každú stranu o cca 30 cm a znovu vyznačíme zväčšenú plochu. Z vyznačenej zväčšenej plochy je potrebné odstrániť 15 cm povrchovej vrstvy pôdy.

3. Povrch po odstránení vrchnej pôdy vysypať štrkom o frakcii 20-35mm v takom množstve, aby po zhutnení (napr. zhutňovacím strojom) vznikla vrstva min. 15 cm

4.Následne na štrkový povrch vysypať drť ( frakcia 2-9 mm) a ubíjať, aby sa vytvorila ďalšia vrstva s výškou 5 cm.Takto vznikne pevná vrstva o hrúbke cca 20 cm

5.Spevnený terén musí byť vyrovnaný

6. Je potrebné kúpiť viac štrku a zvyšok štrku použiť na vyplnenie priestoru medzi blokmi