• header1.jpg
  • header2.jpg
  • stiahnuť3U.jpg
  • stiahnuť4.JPG
  • stiahnuť5.JPG

Obchodné podmienky

Výrobky vyrábané na objednávku                                                                          

Väčšina ponúkaných výrobkov je vyrábaná a dodávaná na základe objednávky zákazníka. Pred zahájením výroby je so zákazníkom uzatvorená zmluva, v ktorej sú uvedené práva a povinnosti dodávateľa i odberateľa.  V zmluve je uvedený predmet kúpy, kúpna cena, čas plnenia zmluvy, zodpovednosť za vady tovaru, záruka, obaly a balenie, prevzatie predmetu kúpy, ostatné podmienky dodávky a odstúpenie od zmluvy. Na všetky dodávané výrobky je poskytovaná záruka 24 mesiacov.  Do zmluvy zámerne zaraďujeme bod, ktorý by pre nás v prípade nekorektného správania sa k zákazníkom znamenal vysokú penalizáciu. Pri tovare, ktorý bol vyrobený na objednávku zákazníka nie je možné od zmluvy odstúpiť. Prípadný spôsob odstúpenia od zmluvy je dohodnutý priamo v zmluve. 

Hotové  vyrobky

Pri predaji hotových výrobkov postupujeme v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákonom o ochrarne osobných údajov, občianskym zákonníkom. Výrobok zakúpený v našom internetovom obchode môžete bez udania dôvodu vrátiť do 7 pracovných dní  od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy   je nutné písomne. Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č.108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy  nie je možné.  Saunové pece je možné vrátiť, ak neboli inštalované a používané. Domčeky a psie búdy, pokiaľ neboli vyrobené na objednávku je možné vrátiť, ak neboli zmontované. Pri inštalovaní saunových pecí, resp. zmontovaní výrobkov  dochádza k úpravám, pre ktoré  by sa už nedali predať ako nový výrobok.

Cena

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien  v náväznosti na úpravy cien výrobcov a pohyb kurzu voči iným menám.

Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej

časť ak:

a) tovar sa nevyrába, alebo sa prestal vyrábať,

b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru

Pokiaľ zákazník bezdôvodne odmietne prevziať a zaplatiť za tovar dodaný na dobierku, je povinný dodávateľovi uhradiť náklady, ktoré dodávateľovi vznikli pri pokuse o doručenie tovaru.